Tilinpäätöstiedote 2023

Vakaata etenemistä tulevaisuuden kasvupohjan rakentamisessa.

Meistä

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla.

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston. Aiforian pilvipohjaisilla ratkaisuilla pyritään parantamaan lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta, tarkkuutta ja toistettavuutta erityisesti patologiassa.

Avainluvut

Miksi Aiforia?

Markkina

Syövän jatkuvasti kasvava esiintyvyys kuormittaa patologeja, jotka tarvitsevat parempia tapoja analysoida näytteitä vastatakseen kysyntään. Investoinnit digitaaliseen patologiaan lisääntyivät Covid-19-pandemian aikana, kun etätyöskentely oli tarpeellista. Tämä herätti myös merkittävää kiinnostusta näytteiden analysoinnin digitaalista automatisointia kohtaan.

Vahvuudet

Aiforia on noin vuosikymmenen ajan kehittänyt kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön ja sen ratkaisulla on maailmanlaajuinen käyttäjäkunta patologeja. Olemassa olevan tunnistuksen ja uusien kuva-analyysimallien helpon luomisen ansiosta Aiforia on otettu nopeasti käyttöön kliinisessä patologiassa (esim. Mayo Clinic, NHS, Veneto).

Strategia

Aiforia priorisoi kliinistä myyntiä suurimmille syöpädiagnostiikan tarjoajille ja hyödyntää asemaansa patologian tutkimusyhteisössä voittaakseen uusia kliinisiä asiakkaita. Yhtiö jatkaa myös nykyisten ja uusien suurempien tutkimusasiakkaiden palvelemista tukeakseen tuotekehitystään ja avatakseen ovia uusiin kliinisiin asiakkuuksiin.

Liiketoimintamalli

Liikevaihto perustuu terveydenhuoltoalan asiakkaiden jatkuvaan, korkeabruttokatteiseen ohjelmistokäyttöön, jolla on huomattavaa skaalautuvuutta ja kannattavuuspotentiaalia. Välittömänä painopisteenä on hyvän markkina-aseman turvaaminen älykkäillä investoinneilla.

Viimeisin video

Tulevat tapahtumat

Yhteystiedot

Jukka Tapaninen, CEO

Puh. +33 61 041 6686
jukka.tapaninen@aiforia.com