Aiforia sijoituskohteena

Markkina

Markkina

Haaste

Patologit ovat keskeisessä roolissa terveydenhuoltojärjestelmässä tutkiessaan ja diagnosoidessaan potilasnäytteitä, jotka ohjaavat lääketieteellistä hoitoa. Ikääntyvä väestö ja esimerkiksi syöpien lisääntyminen kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmiä ympäri maailman. Syöpien yleisyyden uskotaan lisääntyvän 47,4 prosentilla vuosien 2020 ja 2040 välillä samaan aikaan kun yli 65-vuotiaiden osuuden odotetaan kasvavan 9,3 prosentista vuonna 2020 noin 16,0 prosenttiin vuonna 2050 maailmanlaajuisesti.

Nämä tekijät kuormittavat patologeja, jotka ovat jo nyt aliedustettu terveydenhuollon ammattilaisten ryhmä. Patologiaan erikoistuu yhä vähemmän lääkäreitä. Näytemäärien ollessa kasvussa syntyy epätasapaino. Tätä epäsuhtaa vaikeuttaa se, että patologit ovat joutuneet nojaamaan samaan teknologiaan jo viimeiset 150 vuotta. Manuaalinen näytelasien analysointi mikroskoopilla on hidasta, manuaalista ja altis vaihteluille.

Patologit ympäri maailmaa ovat ylityöllistettyjä, potilaat odottavat pitkään tuloksiaan ja saavat joissakin tapauksissa tehotonta hoitoa väärien diagnoosien vuoksi tai koska yksilöllistä hoitoa ei ole mahdollista tarjota.

Ratkaisu

Patologian digitaalinen muutos on käsillä, kun näytelaseja, joita on tutkittu perinteisesti mikroskoopilla, analysoidaan tietokoneilla. Diagnostisen työvirran modernisointi on tulossa yhä tärkeämmäksi laboratorioissa ja sairaaloissa ympäri maailman. Digitaalinen patologia on tasoittanut tietä yhä kehittyneemmälle teknologialle, kuten tekoälylle, mikä voi parantaa kuva-analytiikkaa entisestään.

Automaatiota, digitaalista teknologiaa ja tekoälyä tarvitaan yhä enemmän helpottamaan haasteita, joita terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailmaa kohtaavat. Tekoälyyn pohjautuvilla toimintatavoilla voidaan standardoida näytearviointia vähentämällä poikkeamia ja nopeuttamalla analyyseja ja tekemällä niistä täsmällisempää, mikä tukee patologien työtä ja mahdollistaa täsmällisemmän diagnostiikan. Potilaat voidaan diagnosoida nopeammin ja he saavat yksilöllisempää hoitoa.

Kasvun keskeiset ajurit

  • Tautien, kuten syöpien lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien kasvava yleistyminen kasvattavat patologisen analyysin tarvetta, koska analysoitavia näytteitä on enemmän1

  • Patologipulaa on havaittu tietyillä lääketieteen aloilla. Tämä yhdistettynä näytteiden kasvavaan määrään voi johtaa patologien ylityöllistymiseen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa 97 prosenttia histopatologian instituutioista ilmoitti kohdanneensa tietynasteista puutetta henkilöstöresursseista5

  • Digitaalinen patologia levittäytyy laajasti, kun näytteitä digitaalisiksi kuviksi muuntavia mikroskooppiskannereita otetaan enemmän käyttöön. Näin laboratoriot voivat ottaa tekoälyn käyttöön. Digitalisaatioasteen ennustetaan kasvavan ja saavuttavan 36 prosenttia vuonna 20276

  • Teknologinen kehitys ja siten digitaalisen patologian ratkaisuiden kasvava käyttöönotto parantaa laboratorioiden tehokkuutta ja osoittaa kriittiseen patologipulaan, avaten uusia markkinoita tekoälyavusteisille ratkaisuille. Teknologinen kehitys ja siten digitaalisten patologisten ratkaisujen kasvava käyttöönotto laboratorioiden tehokkuuden parantamiseksi ja patologien kriittisen puutteen korjaamiseksi avaa markkinat tekoälyn tukemille ratkaisuille

Lähteet add

1WHO Report on Cancer, 2020 PDF Download
2International Agency for Research on Cancer
3United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons
4Wang et al. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;78(1):47-53
5The Royal college of pathologists: Histopathology workforce census 17/18
6Market Intellix and Maia Research: Global Microscope Slide Market Report 2021

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme