Listautuminen

Listautuminen

Aiforia Technologies Oyj:n First North -yleisöannin merkintäaika oli 29.11.–8.12.2021. Lopullinen merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 5,01 euroa osakkeelta. Kaupankäynnin Aiforian osakkeilla alkoi First Northissa 10.12.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000507934 ja kaupankäyntitunnus AIFORIA.

Tietoa listautumisannista

Aiforia Technologies Oyj pyrki keräämään osakeannilla noin 27 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhteensä enintään 5 393 657 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Uusien osakkeiden lukumäärä vastaa noin 21,3 prosenttia Aiforian osakkeiden kokonaismäärästä listautumisannin jälkeen olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä. Olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, listautumisanti koostuu yhteensä 5 992 459 osakkeesta, mikä vastaa noin 23,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä listautumisannin jälkeen.

Aiforian osakkeiden kokonaismäärä on listautumisannin jälkeen 25 366 907 olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä. Olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Aiforian osakkeiden kokonaismäärä on 25 965 709.

Aiforia sai listautumisannista noin 30 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaan, ja vastaavasti noin 27 miljoonaa euroa olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä.

Aiforia lyhyesti

Aiforia on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja tarjoava suomalainen yhtiö. Yhtiön liiketoimintamalli perustuu tekoälymallien kehittämiseen ja hyödyntämiseen lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan liittyvien kudos- ja solunäytteiden analysoinnissa.

Aiforian tarjoamien ohjelmistoratkaisujen on tarkoitus automatisoida diagnostisia tutkimuksia ja kuvapohjaisen diagnostiikan työläimpiä vaiheita hyödyntämällä opetettavia tekoälymalleja ja pilvipalvelupohjaista kuvanhallintaa.

Yhtiön on tarkoitus käyttää listautumisannista saatavat nettovarat yhtiön kasvustrategian tueksi pääosin seuraavasti: noin 50 prosenttia myyntiin ja markkinointiin ja noin 50 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin operatiivisiin tarkoituksiin.

Aiforian vahvuudet

Aiforian johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat yhtiön keskeisiä vahvuuksia:

  • Olemassa oleva tekoälyteknologia ja ohjelmistoratkaisut

  • Pilvipalvelupohjainen alusta suurten kuvatiedostojen hallintaan, jakamiseen ja analyysiin

  • Aiforian johdon ja henkilöstön korkea osaaminen erityisesti patologian ja tekoälyn parissa

  • Ohjelmistoratkaisujen monikäyttöisyys ja muokattavuus asiakkaan tarpeisiin

  • Liiketoimintamallin skaalautuvuus