Hallinnointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on vastuussa Aiforian liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa Aiforian juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että Aiforian kirjanpitokäytäntö on Suomen lain mukaista ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Aiforian johtoryhmän tehtävänä on tukea Aiforian toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on valmistella mahdollisia investointeja, yrityskauppoja ja kehityshankkeita. Aiforian johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Johtoryhmän jäsenten Aiforian osakkeiden omistustiedot on esitetty sivulla johdon omistukset.

Johtoryhmän jäsenet

Jukka Tapaninen

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Syntynyt 1963
Osakeomistus yhtiössä: 607 940
Optio-oikeudet: 1 241 500 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Pegasystems Inc, Vice President 2016–2020
 • SAP, Vice President 2004–2016

Nykyiset luottamustehtävät

 • QPR Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Meshworks Wireless Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011
 • WeVision Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014

Aiemmat luottamustehtävät

 • Addoro Ab, hallituksen puheenjohtaja 2014–2017
 • Aiforia Technologies Oyj, hallituksen jäsen 2015–2020

Kaisa Helminen

Operatiivinen johtaja
Operatiivinen johtaja vuodesta 2020, johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Suomen kansalainen
Master of Science (Biokemia)
Syntynyt 1975
Osakeomistus yhtiössä: 145 700
Optio-oikeudet: 565 300 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Sartorius Biohit Liquid Handling, Product Manager 2012–2014
 • Thermo Fisher Scientific, Product Manager 2010–2012
 • Finnzymes, Product Manager 2001–2010

Nykyiset luottamustehtävät

 • Suomen Bioteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2023

Veli-Matti Parkkonen

Talousjohtaja
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta, 2021
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Syntynyt 1963
Osakeomistus yhtiössä: 20 000 (mukaan lukien epäsuorat osakeomistukset 3-Stiernet Oy:n kautta)
Optio-oikeudet: 245 000 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Prudentus Capital Oy, johtaja 2017–2018
 • Finesco Capital Oy, Investment Manager ja partneri, 2016–2017
 • Pareto Securities Oy/E Öhman J:or Securities Finland Oy, johtaja, 2007–2014
 • Evli Securities Oyj, johtaja, 1994–2006

Nykyiset luottamustehtävät

 • Alesco Investment Partners Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014
 • 3-Stiernet Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2009
 • Suonenjoen Kone ja Rauta Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Aiemmat luottamustehtävät

 • BCB Medical Oy, hallituksen jäsen 2013–2017
 • Finesco Capital Oy, hallituksen jäsen 2016–2017
 • Yeford Oy, hallituksen jäsen 2017–2018

Tuomas Ropponen

Teknologiajohtaja
Platform Owner vuodesta 2016, teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Syntynyt 1978
Osakeomistus yhtiössä: 5 000
Optio-oikeudet: 255 000 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Outotec, Platform Owner 2013–2016
 • Outotec, Software Project Manager 2012–2013
 • Sartorius Biohit Liquid Handling, Team Leader software development 2011–2013
 • Sartorius Biohit Liquid Handling, Software Engineer 2010–2011
 • Oy Delta-Enterprise Ltd, Automation Manager 2002–2010, partneri 2005–2010

Panu Kauppila

Tuotejohtaja
Tuotejohtaja ja johtoryhmän jäsen, vuodesta 2023
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Syntynyt 1964
Osakeomistus yhtiössä: 0
Optio-oikeudet: 100 000 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Aiforia Technologies Oyj, tuotehallinnasta vastaava johtaja vuodesta 2022
 • Philips, säteilyhoidon ja digitaalipatologian ratkaisujen tuotekehityksen johtaja 2017–2022
 • Philips, useita radiologian tuotekehityksen johtotehtäviä 2002–2017
 • Marconi Medical/Picker International, magneettikuvauksen ja ohjelmistokehityksen tuotekehityspäällikkö 1993–2002

Thomas Westerling-Bui

Johtaja, Amerikka
Johtaja, Amerikka ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen, pysyvä oleskelulupa Yhdysvalloissa
Filosofian tohtori
Syntynyt 1974
Osakeomistus yhtiössä: 0
Optio-oikeudet: 246 650 kpl

Keskeinen työkokemus

 • Aiforia Technologies Oyj, Vice President of AI Solutions and Strategy vuodesta 2018
 • Tutkija, Dana Farber Cancer Institute ja Harvard Medical School 2008–2018

Valiokunnat

Tutustu perustettuihin valiokuntiin

Johdon omistukset

Tutustu johtoryhmän osakeomistuksiin