Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista. Aiforian osakkeenomistajat ovat yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2024 päättäneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20 000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 40 000 euroa. Lisäksi, mikäli hallitus näkee parhaaksi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, maksetaan tälle 25 000 euron vuosipalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron ja kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 2 000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osalta ei ole tehty lisäeläkejärjestelyjä. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhdestä kuuteen kuukautta. Johtoryhmän jäsenistä Jukka Tapaninen ja Kaisa Helminen ovat Aiforian irtisanoessa näiden henkilöiden työsopimuksen tietyin edellytyksin oikeutettuja irtisanomiskorvauksena kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja palkkiot ilmoitettuina ajanjaksoina.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 420 457 220 149(1) 101 101
Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot 659 563 406 239 175 174

(1)Yhtiön toimitusjohtaja on vaihtunut 1.7.2020.

Kannustinjärjestelmät add

Tunnuksella 2016 A merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2015 saamansa valtuutuksen perusteella Aiforian hallitus on 19.2.2016 päättänyt yhteensä enintään 11 900 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta tietyille yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 465 000 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2016 B merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2015 saamansa valtuutuksen perusteella Aiforian hallitus on 9.5.2016 päättänyt yhteensä enintään 2 000 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta yhtiön teknologiajohtajalle. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 yhtiön A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 95 000 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2018 I merkityt optio-oikeudet

Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 22.11.2017 antaman valtuutuksen perusteella Aiforian hallitus on 2.10.2018 päättänyt yhteensä enintään 8 000 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta tietyille yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 323 500 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2019 I merkityt optio-oikeudet

Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 22.11.2017 antaman valtuutuksen perusteella Aiforian hallitus on 27.9.2019 päättänyt yhteensä enintään 1 500 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta yhtiön avainhenkilölle. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 75 000 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2020 I merkityt optio-oikeudet

Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 22.11.2017 ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2018 antamien valtuutusten perusteella Aiforian hallitus on 30.3.2020 päättänyt yhteensä enintään 7 052 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta tietyille yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 333 100 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2020 II merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 3.5.2018 saamansa valtuutuksen perusteella Aiforian hallitus on 20.8.2020 päättänyt yhteensä enintään 3 016 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuksien antamisesta vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 150 800 A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksilla 2021 I ja 2021 II merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaisilta yhtiökokouksilta 3.5.2018 ja 25.4.2019 saamiensa valtuutusten perusteella Aiforian hallitus on 29.1.2021 päättänyt yhteensä enintään 6 350 Yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta tietyille yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 139 150 (2021 I) ja 125 000 (2021 II) A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat päättyvät viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksilla 2021 III ja 2021 IV merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 25.4.2019 ja 27.5.2020 saamiensa valtuutusten perusteella Aiforian hallitus on 2.6.2021 päättänyt yhteensä enintään 5 316 yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta tietyille yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu 20.9.2021 siten, että 1 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 50 A-osakelajin osaketta. Annetut optio-oikeudet oikeuttavat näin ollen merkitsemään yhteensä enintään 150 800 (2021 III) ja 95 000 (2021 IV) A-osakelajin osaketta, huomioiden optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat päättyvät viimeistään 31.12.2025.

Tunnuksella 2021 V merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaisilta yhtiökokouksilta 27.5.2020 ja 29.6.2021 saamiensa valtuutusten perusteella Aiforian hallitus on 21.9.2021 päättänyt yhteensä 603 200 Yhtiön A-osakelajin osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden päättyy viimeistään 21.9.2026.

Tunnuksilla 2022 I ja 2022 II merkityt optio-oikeudet

Yhtiön varsinaisilta yhtiökokouksilta 29.6.2021 (muutettuna yksimielisellä osakkeenomistajapäätöksellä 20.9.2021) ja 5.4.2022 saamiensa valtuutusten perusteella Aiforian hallitus on 21.4.2022 päättänyt yhteensä enintään 2.012.350 Yhtiön osakkeeseen oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta tietyille yhtiön johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat päättyvät viimeistään 31.12.2028.