Aiforia sijoituskohteena

Aiforia sijoituskohteena

Patologian digitaalinen murros on ilmiselvä asia. Patologisten työnkulkujen tehokkuutta ja tarkkuutta parantaville ratkaisuille on merkittävää kysyntää. Aiforialla on hyvät edellytykset olla globaali johtaja siirryttäessä tekoälyyn perustuvaan patologiseen kuva-analyysiin.

Haaste: Analogiset työkalut digitaalisessa maailmassa

Patologit ovat keskeisessä asemassa terveydenhuoltojärjestelmässä, sillä he tutkivat ja diagnosoivat potilasnäytteitä määrittääkseen käyvän lääketieteellisen hoidon. Väestön ikääntyminen ja lisääntyvät sairaudet, kuten syöpä, rasittavat terveydenhuoltojärjestelmiä kaikkialla maailmassa. Syövän esiintyvyyden odotetaan kasvavan 47,4 prosenttia vuosina 2020–2040, ja yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 9,3 prosentista vuonna 2020 noin 16,0 prosenttiin vuonna 2050.

Nämä tekijät aiheuttavat lisätaakkaa patologeille, jotka ovat jo ennestään aliedustettu terveydenhuollon ammattilaisten ryhmä. Vähemmän lääkäreitä erikoistuu patologiaan, kun taas näytteiden määrä kasvaa, mikä aiheuttaa epätasapainoa. Tätä epätasapainoa pahentaa se, että patologit ovat joutuneet turvautumaan samaan tekniikkaan viimeiset 150 vuotta; manuaalinen objektilasien analysointi mikroskoopilla on hidasta ja altista vaihteluille.

Ratkaisumme: Tekoälyavusteinen analyysi

Aiforia uskoo, että automaatio, digitekniikka ja tekoäly ovat yhä kysytympiä keinoja lievittää maailmanlaajuisten terveydenhuoltojärjestelmien haasteita. Tekoälyyn perustuvilla menetelmillä on mahdollista tehdä näytteiden tarkastelusta standardoitua ja samalla vähentää inhimillisiä virheitä ja lisätä analyysin nopeutta ja tarkkuutta, mikä auttaa patologia hänen työssään ja mahdollistaa täsmällisen diagnostiikan. Potilaat saavat nopeampia diagnooseja, yksilöllisempää hoitoa, ja hoito demokratisoituu.

Missiomme: Tietopohjainen terveydenhuolto

Aiforian tavoitteena on tarjota pääsy tekoälyavusteiseen kuva-analyysiin terveydenhuollon ammattilaisille ja tutkijoille useilla eri aloilla globaalisti.

Työkalumme parantavat heidän työnkulkunsa tehokkuutta ja skaalautuvuutta mahdollistaen uusia löytöjä, tietoon perustuvia päätöksiä ja yksilöllisempää potilashoitoa.

Miksi sijoittaa Aiforiaan?

Automaattisen näyteanalyysille on maailmanlaajuista kysyntää

Väestön ikääntyminen ja lisääntyvät sairaudet, kuten syöpä, kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmiä kaikkialla maailmassa. Syövän jatkuvasti kasvava esiintyvyys kuormittaa patologeja, jotka tarvitsevat parempia tapoja analysoida näytteitä vastatakseen kysyntään. Investoinnit digitaaliseen patologiaan lisääntyivät Covid-19-pandemian aikana, kun etätyöskentely oli tarpeellista. Tämä herätti myös merkittävää kiinnostusta näytteiden analysoinnin digitaalista automatisointia kohtaan.

Uskomme, että ala on valmis nykyistä lähestymistapaa muuttavaan teknologiaan, joka vähentää sekä patologien että potilaiden kuormitusta.

Monipuoliset ohjelmistoratkaisut tunnistamisesta diagnostiikkaan

Aiforia on noin vuosikymmenen ajan kehittänyt kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön ja saavuttanut maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan patologien keskuudessa. Olemassa olevan tunnistuksen ja kyvyn luoda helposti uusia kuvantunnistusmalleja ansiosta Aiforia on otettu nopeasti käyttöön kliinisessä patologiassa ympäri maailmaa niin suurissa lääke- ja biotekniikkayrityksissä kuin maineikkaissa akateemisissa tutkimuslaitoksissa.

Liiketoimintamallin skaalautuvuuspotentiaali

Liikevaihtomme perustuu terveydenhuoltoalan asiakkaiden jatkuvaan, korkeabruttokatteiseen ohjelmistokäyttöön, jolla on huomattavaa skaalautuvuutta ja kannattavuuspotentiaalia. Välittömänä painopisteenä on hyvän markkina-aseman turvaaminen älykkäillä investoinneilla.

Hyödynnämme useampaa myyntikanavaa: suoramyynti- ja kumppanimyyntistrategiat ovat käytössä sekä prekliinisille että kliinisille asiakkaille. OEM-kumppanit (alkuperäiset laitevalmistajat eli esimerkiksi kuvantamislaitteiden valmistajat, jotka käyttävät kuva-analyysiteknologiaamme osana ratkaisuaan) neuvottelevat suoraan potentiaalisen asiakkaan kanssa ja tarjoavat Aiforiaa kolmannen osapuolen ohjelmistotoimittajana tarjotessaan omaa ratkaisuaan.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme