Aiforia sijoituskohteena

Strategia ja tavoitteet

Strategia

Aiforia haluaa mullistaa patologian kuvien analysoinnin tekoälyn avulla, jotta jokaisella potilaalla olisi mahdollisuus parempaan hoitoon. Yhtiön visiona on olla patologian tekoälyavusteisen kuva-analytiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Aiforian kasvua tukevat monet megatrendit, kuten syöpien ja kroonisten sairauksien lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja yksilöllinen terveydenhoito, jotka kasvattavat näytemääriä samalla, kun tietyillä maantieteellisillä alueilla on havaittu patologipulaa.

Strategiset painopistealueet 2024-2025

KASVU

Aiforia investoi myyntiin, markkinointiin ja tukipalveluihin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muilla keskeisillä markkinoilla vahvan kasvun mahdollistamiseksi. Aiforian tavoitteena on skaalata liiketoimintaa hankkimalla uusia asiakkaita, lisäämällä myyntiä asiakkuuksien sisällä ja luomalla keskeisiä strategisia kumppanuuksia.

TUOTE

Aiforia investoi tuotekehitykseen kilpailuedun vahvistamiseksi (tulevaisuudenkestävyys, läpinäkyvyys, helppokäyttöisyys, turvallisuus) ja jatkaa tuoteominaisuuksien kehittämistä asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään. Aiforia sopeutuu uusiin sääntelypuitteisiin keskeisillä markkinoilla. 

IHMISET

Aiforia investoi henkilöstöjohtamiseen työntekijäkokemuksen ja työvoiman tuottavuuden parantamiseksi. Aiforia pyrkii hyödyntämään merkityksen kokemusta vaalivaa työkulttuuriaan huippulahjakkuuksien houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi. 

Liiketoimintatavoitteet

Aiforia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä tai taloudellisia tavoitteita. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet.

Aiforian lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet 2024–2025:

 • Laajentaa prekliinistä tarjoamaa uusilla tekoälymalleilla ja GLP (Good Laboratory Practice) -työvirtaan suunnitellulla käyttöliittymällä
 • Laajentaa kliinistä tarjoamaa 10 uudella viranomaishyväksytyllä tekoälymallilla
 • Solmia vähintään kolme uutta strategista kumppanuutta
 • Saavuttaa 15 avainasiakkuutta (potentiaalia yli 500 000 euron jatkuvaan vuosilaskutukseen)
 • Saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta.

Aiforian keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet 2030 loppuun mennessä:

 • Luoda tuotetarjoama, joka kattaa 80 % patologin diagnosointityövirrasta
 • Tehdä liiketoiminnasta kannattavaa vuoden 2027 loppuun mennessä
 • Saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto
 • Hyödyntää teknologiaa yli patologien diagnostisen tuen
 • Saavuttaa 50 avainasiakkuutta (potentiaalia yli 500 000 euron jatkuvaan vuosilaskutukseen).

Aiemmat tavoitteet add

Aiforian aiemmat lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet 2021–2023:

 • Saada CE-IVD-merkintä kuudelle kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitetulle tekoälymallille (toteutuma 5/6)
 • Solmia viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta (toteutuma 5/5)
 • Hankkia kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta (toteutuma 10/10)
 • Saavuttaa yli 5 000 käyttäjää (toteutuma > 5 000 käyttäjää).

Missio

Tavoitteenamme on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla, jotta jokaisella potilaalla olisi mahdollisuus parempaan hoitoon.

Visio

Haluamme olla patologian tekoälyavusteisen kuva-analytiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Megatrendit

Tekoälymurros

Pilviratkaisujen käyttöönotto terveydenhuollossa

Ikääntyvä väestö

Yksilöllinen terveydenhuolto

Kasvavat terveydenhuoltokustannukset

Pula patologeista

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin