Hallinnointi

Valiokunnat

Valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla valiokunnalle osoitettuja asioita. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu Aiforian taloudellisen raportoinnin valvonta sekä siihen liittyvien käytäntöjen ja niiden lainmukaisuuden valvonta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa ja arvioida riskienhallintajärjestelmää sekä tilintarkastajan valvonta ja seuranta. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kahdesta kolmeen jäsentä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja. Valiokunnan jäsenten on oltava riippumattomia Aiforiasta ja vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton Aiforian merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riittävän päteviä suorittamaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä, ja ainakin yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

Aiforian hallitus on valinnut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Pekka Mattilan sekä jäseniksi Jerry Jian Hongin ja Maria Fe Paz de Pazin.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla valiokunnalle osoitettuja asioita. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu palkitsemisasioiden valmistelu hallitukselle liittyen toimitusjohtajan ja muiden Aiforian avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen, sekä yleiset Aiforian palkitsemisperusteet ja kannustinohjelmat. Hallitus on vahvistanut palkitsemisvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kahdesta kolmeen jäsentä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Aiforiasta. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten on oltava riittävän päteviä suorittamaan palkitsemisvaliokunnan tehtäviä.

Aiforian hallitus on valinnut palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Pekka Mattilan sekä jäseniksi Johan Lundinin, Steven Lynumin sekä Tuomas Tenkasen.