Hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous 2023

Aiforia Technologies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2023 klo 10.00 Sanomatalon Eliel-studiossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 3.3.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. 

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 23.3.2023 klo 16.00.

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja äänestykseen

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ohjeet ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen sähköpostin tai postin kautta on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Materiaalit

Tietoa yhtiökokouksesta

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksessa päätetään sen vastuualueeseen kuuluvista asioista, joita ovat mm:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • voiton käyttäminen
  • vastuuvapauden myöntäminen
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta, ja
  • heille maksettavat palkkiot.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokouksen täsmäytyspäivää yhtiön verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös toimittaa kullekin osakkeenomistajalle kirjeitse tai sähköpostitse osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.