Hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous 2023

Aiforia Technologies Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 30.3.2023 kello 10.00 Sanomatalon Eliel-studiossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tutustu alla yhtiökokousmateriaaleihin.

Materiaalit

Tietoa yhtiökokouksesta

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksessa päätetään sen vastuualueeseen kuuluvista asioista, joita ovat mm:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • voiton käyttäminen
  • vastuuvapauden myöntäminen
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta, ja
  • heille maksettavat palkkiot.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokouksen täsmäytyspäivää yhtiön verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös toimittaa kullekin osakkeenomistajalle kirjeitse tai sähköpostitse osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.