Aiforia yhtiönä

Vahvuudet

Patologian alan odotetaan digitalisoituvan

Patologian alan tehtävä on auttaa terveydenhuoltoalaa ymmärtämään sairauksia. Patologinen tutkimus on ratkaisevan tärkeää terveydenhuoltojärjestelmälle, sillä se auttaa esimerkiksi ymmärtämään sairauksien etenemistä, arvioimaan uusia lääkkeitä ja diagnosoimaan sairauksia. Patologiassa on käytetty samoja keinoja tutkimiseen ja analysointiin viimeiset 150 vuotta. Perinteinen silmämääräinen näytteen tutkiminen mikroskoopilla on manuaalista, altistaa subjektiivisuudelle ja vie aikaa.

Aiforia uskoo, että patologia on valmis uusille disruptiivisille ja tehokkaammille teknologioille ja että tekoälyyn pohjautuvan teknologian kysyntä tulee kasvamaan. Laboratorioiden ja sairaaloiden ympäri maailman odotetaan ottavan käyttöön digitaalisia teknologioita.

Aiforian pilvipohjaisten syväoppivien tekoälyratkaisuiden tavoitteena on nopeuttaa, tarkentaa ja johdonmukaistaa lääketieteen kuva-analytiikkaa useilla aloilla. Ne automatisoivat rutiinitehtäviä ja tarjoavat tekoälyn tukemaa diagnostiikkaa tehostaen työnkulkua ja parantaen diagnostiikan laatua ja näin mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon. 

Aiforian arvion mukaan tekoäly tulee vaikuttamaan patologien työtapoihin. Aiforian keskeiset vahvuudet osoittavat, miksi yritys on asemoitunut hyvin tarjoamaan tähän muutokseen tarvittavat työkalut: 

Keskeiset vahvuudet 

Olemassa oleva tekoälyteknologia ja ohjelmistoratkaisut

 • Prekliinisessä tutkimuksessa: Aiforia Create, syväoppiva pilvipohjainen palvelu, joka on jo saatavilla ja jota käyttävät asiakkaat suurista lääkeyhtiöistä ja bioteknologiayhtiöistä akateemisiin instituutioihin ympäri maailmaa

 • Kliinisessä diagnostiikassa: ohjelmistoratkaisut, jotka on jo kaupallistettu CE-IVD-merkityllä Aiforia Clinical -katselimella, CE-IVD-merkityllä ki67-tekoälymallilla rintasyöpädiagnostiikkaan, CE-IVD-merkityllä PD-L1-tekoälymallilla keuhkosyöpädiagnostiikkaan

 • Lukuisissa tieteellisissä artikkeleissa on viitattu Aiforian tuotteisiin useilla lääketieteen aloilla

 • Kansainvälisesti tunnistetut sertifikaatit Aiforian tietoturvajohtamisjärjestelmästä, jolla on ISO 27001:2013 -sertifikaatti sekä laadunhallintajärjestelmästä, jolla on ISO 13485:2016 -sertifikaatti – kansainvälisesti tunnustettu standardi lääkinnällisille laitteille.

Ohjelmistoratkaisujen monikäyttöisyys ja muokattavuus asiakkaan tarpeisiin

 • Monipuolinen alusta antaa käyttäjälle mahdollisuuden kehittää ja opettaa syväoppivia tekoälymalleja analysoimaan mitä tahansa kaksiulotteista kuvaa

 • Alustan intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta käyttäjä voi opettaa neuroverkkoja luomaan tekoälymalleja ilman aiempaa koodaus- tai ohjelmistokokemusta

 • Jo yli 400 tekoälymallia rakennettu Aiforia Creatella osana prekliinistä tutkimusta. Ne esimerkiksi laskevat neuroneita neurotiedetutkimuksessa tai luokittelevat kasvaimia rintasyöpädiagnostiikan tueksi. Niitä voidaan käyttää myös muuhun kuin lääketieteen tarpeisiin, esimerkiksi analysoimaan satelliittikuvia

 • Avoin ohjelmointirajapinta mahdollistaa integroimisen mihin tahansa järjestelmään. Se tarkoittaa, että käyttäjien ei tarvitse mukautua Aiforian tarpeisiin, vaan Aiforian ohjelmistoratkaisut voidaan mukauttaa esimerkiksi sairaaloiden nykyisten IT-järjestelmien tarpeisiin

Pilvipalvelupohjainen alusta suurten kuvatiedostojen hallintaan, jakamiseen ja analyysiin

 • Suurien kuvatiedostojen hallinta pilvipalveluratkaisussa (cloud native), jossa skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa gigapikselikokoisten kuvatiedostojen ja tekoälyn tulosten käsittelemisen saumattomasti

 • Skaalautuu helposti käyttäjän omiin tarpeisiin, jolloin monimutkaisenkin analyysin tulokset voidaan saada nopeammin kuin perinteisellä paikallisella ohjelmistolla

 • Etäkäytön ansiosta käyttäjät voivat työskennellä ja tehdä yhteistyötä joustavasti. Kollegat voivat myös jakaa saman näytön yhtäaikaisesti eri paikoissa.

 • Automaattinen sisäänpääsy, sillä ohjelmistoa ei tarvitse asentaa. Käyttäjät pääsevät aloittamaan työt välittömästi ja viimeisimmät päivitykset ja ominaisuudet ovat heidän käytettävissään heti. Heidän ei tarvitse odottaa ja siirtää työn aloitusta asennuksien vuoksi.

Skaalautuva liiketoimintamalli monipuolisilla mahdollisuuksilla

 • Skaalautuva SaaS-liiketoimintamalli: kun tekoälymalli on kehitetty, sitä voidaan myydä laajasti ilman lisäkehityskustannuksia

 • Lisäkulut syntyvät vuosimaksuista ja käyttöperusteisista maksuista, jotka riippuvat esimerkiksi analyysin monimutkaisuudesta sekä siitä, montaako näytettä analysoidaan

 • Matalat investointikulut ulkoistetuista pilvipalveluista, mahdollistavat myös erittäin korkean kapasiteetin asiakastarpeiden toteuttamiseen

 • Monipuoliset myyntikanavat, kuten suoramyynti, kumppanit ja alkuperäislaitevalmistajat

Kansainvälinen ja kokenut tiimi, jolla on osaamista teknologiasta sekä lääketieteestä

 • Kuusi maata eri puolilla maailmaa. Aiforian tiimi toimii Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

 • 25 prosentilla henkilöstöstä on tohtorintutkinto. Aiforia uskoo, että esimerkiksi sen ansiosta vuoden 2021 asiakaskyselyssä saavutettiin yli 70 prosentin NPS-suositteluindeksi. Osallistujat viittasivat usein tiimin syvään ymmärrykseen tekoälystä ja patologiasta

 • Aiforian ohjelmisto- ja teknologiatiimeillä on yhteenlaskettuna yli 100 vuotta kokemusta tekoälypohjaisten ohjelmistopalveluiden ja -tuotteiden kehittämisestä

 • Erittäin kokeneet johtajat ja kaupallinen tiimi, jotka ovat työskennelleet esimerkiksi kansainvälissä lääke- ja bioteknologiayhtiöissä, sekä Advisory Board, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita patologian, lääketieteen kuva-analytiikan ja syöpädiagnostiikan aloilta