Aiforia sijoituskohteena

Toimitusjohtajan katsaus

Jukka Tapanine_portrait_circle_FIN

Vuoden 2023 alkupuoliskolla saavutimme yhden yhtiömme merkittävimmistä etapeista tähän mennessä, kun rintasyöpäpotilaiden kudosnäytteiden analysointi Aiforian ohjelmistolla aloitettiin maaliskuussa Mayo Clinic -sairaalassa Yhdysvalloissa. Teimme kevään aikana tärkeitä avauksia kliinisellä markkinalla Euroopassa ja saimme myös uusia prekliinisen sektorin asiakkuuksia. Tilauskantamme yli kaksinkertaistui vuodenvaihteen tilanteesta reiluun 2,3 miljoonaan euroon. Kasvu kuvastaa hyvin kliinisten asiakkuuksien kokoluokkaa, joka on keskimäärin selkeästi suurempi kuin tutkimuspuolella. Euroopan uudet kliiniset asiakkuudet eivät kuitenkaan näy vielä katsauskauden liikevaihdossa. Päivitimme tuloutuskäytäntöjämme IFRS-standardin mukaisiksi, mistä johtuen noin neljännes katsauskauden vertailukelpoisesta liikevaihdosta siirtyy tuleville kausille.

Olen erittäin tyytyväinen toimintamme kehitykseen. Valitsemamme strategia tuoda tekoälymallien kehitystyökalu myös asiakkaidemme käyttöön on ollut merkittävä etu, joka on avannut meille uusia mahdollisuuksia sekä prekliinisellä että kliinisellä markkinalla. Osa asiakkaistamme edellyttää valmiita sertifioituja ja validoituja tekoälymalleja, jotka voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Osa puolestaan arvostaa myös mahdollisuutta luoda tekoälymalleja omiin tarpeisiinsa ja muokata niitä itse. Olen ylpeä, että voimme tarjota ratkaisuja molemmille asiakasryhmille. Olemme myös nähneet ensimmäisiä kiinnostavia tutkimustuloksia siitä, kuinka Aiforian ohjelmiston avulla tunnistettuja kudospiirteitä on yhdistetty potilaiden seurantatietokantoihin, minkä pohjalta on luotu potilaan hoitoon vaikuttavia ennustemalleja. On hienoa huomata miten teknologiamme avulla saadaan tuotettua tietoa, jonka avulla potilaalle voidaan valita paras mahdollinen hoitopolku.

Puolivuotiskaudella kehitimme ohjelmistojen teknisiä ominaisuuksia, jotka muun muassa mahdollistavat entistä sujuvamman integraation asiakkaiden erilaisiin tietojärjestelmiin sekä nopeuttavat ohjelmistojen käyttöönottoa. Näiden parannusten ansiosta voimme tarjota entistä sujuvamman ja tehokkaamman käyttökokemuksen asiakkaillemme.

Patologian ala digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla ja asiakkaamme etsivät aktiivisesti työn tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Markkina avautuu lähivuosina nopeasti, ja meidän tulee olla asiakkaiden lähellä, jotta pystymme tarjoamaan heille juuri oikeanlaisia ratkaisuja. Business Finlandin huhtikuussa 2023 myöntämän enintään 7,3 miljoonan euron lainarahoituksen avulla pystymme tuomaan suunnitellut tuotteet markkinoille nopeammin ja siten turvaamaan asemaamme kiihtyvässä kilpailukentässä.

Olemme yhä erinomaisessa vauhdissa matkalla kohti listautumisen yhteydessä asettamiemme lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Katsauskauden päättyessä meillä oli viisi CE-IVD-merkittyä kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettua tekoälymallia sekä CE-IVD-merkitty katselinohjelmisto, viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta, kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta ja yli 5 000 käyttäjää.

Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon saavutuksista. Jatkamme työtämme edistääksemme tekoälyavusteista kudosnäytteiden analytiikkaa, jotta jokainen potilas saisi täsmällisen diagnoosin ja parasta mahdollista hoitoa.