Hallinnointi

Tilintarkastus

Aiforian tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Aiforian tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastus vuonna 2021

Aiforian 29.6.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Martin Grandell on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.