Aiforia sijoituskohteena

Strategia

Kehitykseen ja kaupallistamiseen perustuva liiketoimintastrategia

Alustakehitys

Aiforian tavoitteena on olla maailmanlaajuinen johtaja tekoälyavusteisessa kuva-analytiikassa monipuolisilla ja skaalautuvilla pilvipohjaisilla ohjelmistoratkaisuillaan. Yhtiö pyrkii laajentamaan ja kehittämään ohjelmistonsa ominaisuuksia ja sovelluksia prekliiniseen tutkimukseen ja rakentamaan kattavaa valmiiden tekoälymallien portfoliota ja muita avustavia työkaluja kliiniseen diagnostiikkaan.

Aiforia aikoo jatkokehittää tekoälymallien kehittämisalustaa Aiforia Createa tuomalla siihen uusia toimintoja sekä kehittämää valmiita tekoälymalleja asiakkaille, jolloin sillä on monipuolinen tarjoama tälle markkinasegmentille. Kehityksen on tarkoitus myös tukea enemmän lääkkeiden kehittämisen työvirran tarpeita, kuten hyvän laboratoriokäytännön (good laboratory practice, GLP) vaatimuksia, jotka muodostavat prekliinisten tutkimusten laatujärjestelmän kriteerit.

Aiforia pyrkii tuomaan markkinoille uusia tekoälymalleja tukemaan joidenkin yleisimpien anatomisen patologian sairauksien diagnosointia sekä laajentamaan kliinistä tarjoamaa integroidulla tekoälytyövirtaratkaisulla laboratorioille. Yhtiö pyrkii myös tarkastelemaan mahdollisuuksia tarjota “diagnooseja palveluna” (“Diagnosis as a service”). 

Tuotteiden kaupallistaminen

Aiforia suunnittelee kasvattavansa myyntihenkilöstöään, pyrkii saamaan uusia kanavayhteistyökumppaneita ja syventämään yhteistyötään Epredian kanssa kiihdyttääkseen prekliinisten ja kliinisten tuotteidensa kaupallistamista. Aiforia pyrkii myös luomaan uusia kumppanuuksia esimerkiksi skannerivalmistajien ja työvirran hallintajärjestelmien tarjoajien kanssa sekä solmimaan suhteita järjestelmäintegraatio- ja pilvipalvelukumppanien kanssa.

Liiketoimintamalli

Aiforialla on kaksiosainen myyntimalli: suora- ja kumppanimyyntistrategioita käytetään sekä prekliinisen tutkimuksen että kliinisen diagnostiikanasiakkaille.

Laitevalmistajakumppaneita suunnitellaan käytettäväksi vain kliinisen diagnostiikan asiakkaille, joilla on esimerkiksi kuvantamislaitteita, joissa Aiforian kuva-analyysiteknologiaa käytetään osana niiden omaa ratkaisua.

Laitevalmistajakumppanit eivät ole tällä hetkellä keskeisen huomion kohteena, mutta ne voivat tarjota potentiaalia uusmyyntiin. Niitä suunnitellaan käytettäväksi kliinisen diagnostiikan asiakkaiden kohdalla. Aiforian tapauksessa laitevalmistajalla voisi olla esimerkiksi Aiforian kuva-analyysiteknologiaa hyödyntäviä kuvantamislaitteita. Laitevalmistajakumppanit voisivat näin neuvotella suoraan asiakkaan kanssa ja tarjota Aiforian ohjelmistoja osana omaa ratkaisuaan.

Aiforian skaalautuva liiketoimintamalli perustuu SaaS:iin (software as a service). Maksut ovat sekä vuosi- että käyttöperusteisia. Vuosimaksu kattaa alustan käytön ja riippuu käytetyn pilvivaraston koosta sekä käyttäjämääristä, kun taas käyttöpohjaiset maksut määräytyvät asiakkaan projektin tai analyysin monimutkaisuuden mukaan ja perustuvat Aiforian pisteytysjärjestelmään.

Kun tekoälymalli on kehitetty, sitä voidaan myydä laajasti ilman uusia kehityskustannuksia. Ulkoistetut pilvipalvelut mahdollistavat matalat investointikulut sekä erittäin korkean kapasiteetin asiakasvaatimusten täyttämiseksi.

Liiketoimintatavoitteet

Aiforian lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet 2021–2023:

  • saada CE-IVD-merkintä kuudelle kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitetulle tekoälymallille;
  • solmia viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta;
  • hankkia kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta; ja
  • saavuttaa yli 5 000 käyttäjää.

Aiforian keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet 2030 mennnessä:

  • luoda tuotetarjoama joka kattaa 80 prosenttia patologin diagnosointityövirrasta;
  • saavuttaa positiivinen liiketoiminnan rahavirta vuoden 2025 loppuun mennessä;
  • saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto;
  • saavuttaa 20 000 käyttäjää; ja
  • saavuttaa 50 avainasiakkuutta, jotka toisivat vähintään 250 000 euron vuosittaisen jatkuvan liikevaihdon asiakasta kohden.