Osake

Osakkeenomistajat

Seuraavassa taulukossa näkyvät yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella.