Hyväksytty neuvonantaja

Aiforian hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

UB Securities Oy

ubs@unitedbankers.fi